The TAMIYA McDonnell F-4G Phantom II 1/72 Database at iModeler

TAMIYA McDonnell F-4G Phantom II 1/72

TAMIYA McDonnell F-4G Phantom II 1/72 終於把爛尾快兩年的幽靈完成了,趁他乾淨前先來幾張看看,接下來發揮自己的想像完成的舊化處理,不知道這樣合理嗎?希望大家喜歡!